Verslo citatos

2014-01-10

"Jei patys savęs nepozicionuosite, tai jus de facto pozicionuos jūsų konkurentas" -- Sergio Zyman

2013-12-06

"Nebijok būti kitoks. Būk Romos katalikas." -- užrašas ant požeminės koplyčios sienos Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo domininkonų bažnyčioje

2013-10-11

"Visos kitos įmonės veiklos rūšys turi būti projektuojamos atsižvelgiant į rinkodarą" -- Sergio Zyman

2013-09-20

"Sėkmė turėtų būti matuojama ne tiek pozicija, kurią kažkas pasiekė gyvenime, kiek kliūtimis, kurias jis įveikė." -- Booker T. Washington